Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2018 4t trimestre

Com cada any en aquestes dates us recordem l’obligació de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre i els resums anuals d’aquestes declaracions.

El termini de presentació establert segons l’Administració tributària per a les declaracions en concepte de retencions, és el proper 21 de gener (dia 15 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica). Els models a presentar per aquestes dates son:

  1. Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111).
  2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod. 115).
  3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
  4. Retencions sobre rendiments procedents de persones no residents (Mod. 216).

Fins el dia 30 de gener (dia 25 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica) les declaracions corresponents:

  1. L’impost sobre el valor afegit i el seu resum anual (Mod. 303, 309 i Mod.390).
  2. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131)
  3. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

Fins el dia 31 de gener, resums anuals dels models 111, 115, i 123: models 190, 180 i 193 respectivament, així com la declaració informativa de donatius i donacions rebudes (Mod.182), i la declaració informativa d’entitats en règim d’atribucions de renda (Mod.184).

Aquells que no disposeu de signatura electrònica, i ho necessiteu, ens podeu enviar el fitxer amb les dades gravades en el programa de suport de l’ AEAT al correu del vostre col·laborador per fer-ne la presentació.

Recordem que no es permet la presentació en paper per a totes les declaracions informatives inclosos els models 180, 190 i 390 per a persones físiques.

Us remarquem la necessitat de disposar de les dades comptables amb periodicitat mensual, per poder treballar d’acord amb una informació fiable. Us demanem, per a una millor gestió, que ens aporteu les dades al despatx amb la major antelació possible.

Recordatori: 
Agrairíem que totes aquelles actes derivades d’operacions societàries (realitzades pel nostre despatx o en qualsevol altre) que hagi portat a terme la vostra Societat durant l’exercici 2018, es procedissin a signar pels seus representants legals i ens les féssiu arribar per correu electrònic abans del dia 31 de gener.

A l’espera de notícies seves, els saludem cordialmen

0 223
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta