Declaració d’Operacions amb Tercers Mod.347 i Declaració d’Entitats en Règim d’atribucions de Renda Mod.184 – exercici 2016

Com cada any per aquestes dates us informem que podeu tenir l’obligació de presentar la declaració d’operacions amb tercers (mod. 347) davant l’Administració d’Hisenda, per a aquells autònoms o entitats que hagin realitzat operacions amb proveïdors o clients que en conjunt superin els 3.005,06 euros, sent la data límit el dia 28 de febrer.

Per aquelles entitats en règim d’atribucions de renda, com són les SCP (Societats Civils Particulars) i les CB (Comunitats de Béns), també hauran de presentar la declaració anual informativa d’ entitats en règim d’atribucions de renda (mod. 184). Destaquem que les SCP que siguin subjecte passiu de l’Impost sobre Societats no l’hauran de presentar.

De la mateixa manera que el model 347, el termini de presentació establert per l’Administració pel model 184, és del dia 1 fins el dia 28 de febrer.

Cas que tingueu contractats aquests serveis amb nosaltres aporteu-nos les dades abans del proper 10 de febrer per a una millor gestió.

Aquestes declaracions informatives no es podran presentar en paper i s’hauran de presentar obligatòriament per via telemàtica.

Si no disposeu de la signatura electrònica, podeu adreçar-vos a nosaltres i us en farem el tràmit.

Com totes les nostres circulars, trobareu aquesta informació a l’àrea de clients del nostre web: www.riusconsultors.com

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

Terrassa, 30 de gener de 2017

Àrea Gestió Fiscal i Comptable

RIUS CONSULTORS

0 1000
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta