Declaració d’Operacions amb Tercers Mod.347 exercici 2018

Com cada any per aquestes dates us informem que podeu tenir l’obligació de presentar la declaració d’operacions amb tercers (mod. 347) davant l’Administració d’Hisenda, per a aquells autònoms o entitats que hagin realitzat operacions amb proveïdors o clients que en conjunt superin els 3.005,06 euros, sent la data límit el dia 28 de febrer.

Cas que tingueu contractat aquest servei amb nosaltres agrairíem que ens aportéssiu les dades abans del proper 12 de febrer per a una millor gestió.

Aquesta declaració informativa no es podrà presentar en paper i s’haurà de presentar obligatòriament per via telemàtica.

Si no disposeu de la signatura electrònica, podeu adreçar-vos a nosaltres i us en farem el tràmit.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

Terrassa, 30 de gener de 2019

0 197
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta