Cartes d’avís de l’Agència Tributària

Recentment, l’Agència Tributària ha estat remetent unes “cartes d’avís” a determinades pimes, i més concretament a comerços, on s’informa que les seves xifres de negoci no es corresponen amb el sector i segment econòmic on desenvolupen la seva activitat. Ho fan fent una comparativa entre les dades del contribuent i les dades mitges del sector, i també informant sobre les entrades en els seus comptes bancaris.

Encara que la carta digui que es “una mera comunicació pel que no ha de contestar, enviar documentació ni justificar l’import”, és evident que no deixa de ser una possible amenaça de que, en qualsevol moment, el contribuent pot ser objecte d’una inspecció tributària. Des de l’AEAT defensen que són accions per a fomentar el compliment de les obligacions fiscals i que el que es busca és que les companyies s’autoregulin.

Per exemple, un cas que pot resultar sospitós per Hisenda podria ser que un negoci tingui el 80% dels seus ingressos mitjançant targeta de crèdit, quan l’habitual en el sector és un 50%; això és un indici de que no es declaren totes les vendes en efectiu. O si una empresa obté un marge de beneficis del 4% sobre els ingressos, i que la mitja del sector sigui un 10%, podria significar que existeixen ingressos no declarats.

Per tant, ja sabem una de les línies d’actuació de comprovacions tributàries que l’AEAT ha posat en marxa. Segurament un segon pas podria ser la personació al local del negoci de funcionaris d’Hisenda, per valorar si hi ha risc de frau fiscal o directament entrar en una situació d’actuació de la Inspecció dels Tributs.

Estem doncs, advertits.

Xavier López Remolà

0 1129
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta